Kompletterande svenska för barn

Vi lär oss svenska!

 

Skandinaviska skolan i Hamburg erbjuder svenskundervisning för barn som går på tyska eller internationella skolor. Undervisningen vänder sig till barn från sex år och uppåt.

Undervisningen äger rum på skolan varje torsdag mellan 16.15-18.00 eller varannan lördag kl. 10.00-13.00.

 

Målet med den kompletterande undervisningen är att utveckla och förstärka det svenska språket. Vi arbetar mycket med läsning, skrivning samt det muntliga språket. Barnen får undervisning om svensk kultur och traditioner, geografi och historia.

På skolan finns det ett bra bibliotek med stort utbud av böcker som ger eleverna goda möjligheter att hitta litteratur som passar dem.

 

Varje termin ordnas även filmdagar på lördagar. Detta är mycket uppskattat tillfälle där eleverna får en möjlighet att se och diskutera svenska filmer tillsammans.

Der Schwedische Club zu Hamburg e.V.

Brahmsallee 99

20144 Hamburg

 

 

Önskar Du bli medlem?

För mer information, klicka här!

Anmälningsblanketten kan ni ladda ner under downloads!

Här kan Du ladda ner äldre utgåvor av "klubbladet"!

Instagram

Nu finns vi även på instagram, klicka här!

Facebook

Nu finns vi även på facebook, klicka här!