50-årsjubileum! Svenskundervisningen för vuxna har pågått sedan 1970.

Kvällsundervisning i svenska för vuxna

Vill du lära dig svenska? Våra lärare har svensk lärarexamen och har svenska som modersmål. Vi lägger stor vikt på att stärka den kommunikativa förmågan.

Kurserna äger rum i skolans lokaler, Brahmsallee 99. Kontakta oss för att prova på en kurs!

 

Kursavgiften är € 150,-/ termin + € 20,- anmälningsavgift.

 

Nästa nybörjarkurs startar i mitten av januari 2020.

Mer information får du av Björn Kastbom (tel. 229 83 91 eller Kastbom@aol.com)

 

Om du redan kan svenska och gärna läser svenska böcker har vi också en litteraturkurs!!

 

50-jähriges Jubiläum! Der Schwedischunterricht für Erwachsene besteht seit 1970.

Abendkurse Schwedischunterricht für Erwachsene

Wir bieten Schwedischunterricht unter Leitung von staatlich examinierten Lehrern mit schwedisch als Muttersprache an. Wert legen wir auf die Förderung des freien Sprechens und kommunikativer Fähigkeiten. Die Kurse finden abends in den Räumlichkeiten der Schule, Brahmsallee 99 statt.

 

Der nächste Anfängerkurs startet mitte Januar 2020. Nehmen Sie gerne an einer "Schnupperstunde" teil. Bei den Fortgeschrittenenkursen ist der Einstieg, vorausgesetzt dass Plätze vorhanden sind, jederzeit möglich. Bei Vorkenntnissen können Sie auch an einer unverbindlichen Probestunde teilnehmen.

 

Gebühr derzeit: € 150,-/ Semester, zzgl. € 20,- Anmeldegebühr.

 

Weitere Informationen: Björn Kastbom (Tel. 229 83 91 oder Kastbom@aol.com)

Der Schwedische Club zu Hamburg e.V.

Brahmsallee 99

20144 Hamburg

 

 

Önskar Du bli medlem?

För mer information, klicka här!

Anmälningsblanketten kan ni ladda ner under downloads!

Här kan Du ladda ner äldre utgåvor av "klubbladet"!

Instagram

Nu finns vi även på instagram, klicka här!

Facebook

Nu finns vi även på facebook, klicka här!