Kort historik

Svenska Klubben i Hamburg – Sedan snart 100 år en samlingsplats för svenskar och svenskintresserade i och runt Hamburg!
Läs den långa berättelsen om Svenska Klubbens historia här - i en artikel skriven av mångåriga ordföranden Ume Radbruch 1973. Fortfarande intressant!

Svenska Klubben i Hamburg – Der schwedische Club zu Hamburg e.V. – är en ideell förening som bildats genom sammanslagning av de fyra fristående föreningarna ”Herrklubben”, ”Damklubben”, ”Skol- och föreläsningsföreningen” och ”Svenska Kyrkoföreningen”.

Svenska Klubben i Hamburg bildades 1906 och då som en ren herrklubb för det svenska näringslivets representanter på orten. Klubben skulle vara en samlingspunkt för svenskarna i Hamburg, bevara svenskt språk och svensk odling, understödja svensk kyrklig och social verksamhet och verka för stärkande av de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Tyskland.

1908 bildades Föreläsningsföreningen som efter en intensiv penninginsamling kunde starta den Svenska skolan i Hamburg år 1910.

Med den svenska Gustav-Adolfskyrkan i Hamburg hade de svenska föreningarna ett naturligt och intensivt samarbete. I Svenska Kyrkoföreningen utvecklade sig efter det första världskriget en stark social hjälpverksamhet, vilken skulle komma att växa ut till en av kolonins största uppgifter under och efter det andra världskriget.

Den svenska kolonins kvinnor slöt sig 1947 samman och bildade Svenska Damklubben, en naturlig följd i spåren av ett sargat Hamburg. Föreningen arrangerade föredrag, sångaftnar, brigde och utflykter.

1960 var tiden mogen för en sammanslutning av de olika svenskföreningarna men deras olika verksamheter har fortsatt inom kommittéverksamheten i Svenska Klubben i Hamburg.
Svenska Klubben i Hamburg leds av en styrelse där ordföranden i skolkommittén, föreläsningskommittén, kyrko- och socialkommittén, damkommittén samt de tillkomna festkommittén och juniorkommittén ingår.

Med över 100 år bakom sig ser nu Svenska Klubben i Hamburg med gott hopp fram emot fortsatt livskraft och engagement i svensk anda och tradition.

Der Schwedische Club zu Hamburg e.V.

Brahmsallee 99

20144 Hamburg

Önskar Du bli medlem?

För mer information, klicka här!

Anmälningsblanketten kan ni ladda ner under downloads!

HOODY med klubbens logga

Mellan 30€ och 50€

Hör av dig vid interesse

Här kan Du ladda ner äldre utgåvor av "klubbladet"!

Instagram

Nu finns vi även på instagram, klicka här!

Facebook

Nu finns vi även på facebook, klicka här!