Svenska klubben

Styrelsen

Ordf. Dr. Staffan Wegdell
Vice ordf. Mattias Gustavsson
Skattmästare Erik Krüger
Sekreterare Cecilia Frössling
Skolkom. Ulrik Sörensen
Socialkom. Monica Albrecht
Damkom. Madeleine Kjaer Walker
Festkom. Mattias Gustavsson
Familjekom. Helena Wallander
Föreläsningskom.       Henrik Kolberg
     
     
     

Der Schwedische Club zu Hamburg e.V.

Brahmsallee 99

20144 Hamburg

 

 

Önskar Du bli medlem?

För mer information, klicka här!

Anmälningsblanketten kan ni ladda ner under downloads!

Här kan Du ladda ner äldre utgåvor av "klubbladet"!

Instagram

Nu finns vi även på instagram, klicka här!

Facebook

Nu finns vi även på facebook, klicka här!